Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija tako v teoriji kot v praksi povezuje in združuje najbolj razširjene  in uspešne psihoterapevtske pristope (kognitivno-vedenjsko terapijo, transakcijsko analizo, gestalt terapijo, sodobno psihoanalitično terapijo in druge). Njeno osnovno vodilo je, da nobena od posameznih smeri ni boljša od drugih in da širok spekter različnih teorij in metod omogoča ustrezen psihoterapevtski pristop za vsakogar. Je smer, ki obravnava posameznikovo čustveno, miselno, vedenjsko, telesno ter duhovno raven delovanja, upošteva njegove kulturne, socialne ter zgodovinske okoliščine in kot cilj zastavlja osebnostno integracijo (z odkrivanjem nezavednih procesov, zmanjševanjem delovanja obrambnih mehanizmov, predelavo nerešenih psihičnih vsebin…).  Način dela in intervence v integrativni psihoterapiji temeljijo na obširnih raziskavah in teorijah, v ospredju pa je odnos med klientom in psihoterapevtom, ki se vzpostavi v procesu in omogoča klientu postopno razreševanje težav ter celostno osebnostno in psihološko nadgrajevanje.