Alja Fabjan

Sem integrativna psihoterapevtka s certifikatom Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo, doktorandka Zakonske in družinske terapije in supervizorka v procesu. Odkar pomnim, me spremlja ogromno zanimanje za ljudi, bogat svet mišljenja in čustvovanja, za vzroke različnih odzivov in vzorcev vedenj ter dinamiko medosebnih odnosov.  Moje delo mi zato nenehno predstavlja tako velik izziv, kot tudi veselje. Imam večletne izkušnje s področja individualne, partnerske in družinske psihoterapije. 

Ob študiju politologije, katerega sem zaključila leta 2010, sem študirala psihoterapijo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA- http://institut-ipsa.si/), ter ga leta 2013 dokončala s prejetjem mednarodnega certifikata iz integrativne psihoterapije pri European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP – http://www.euroaip.eu/) in mednarodne diplome pri International Integrative Psychotherapy Association (IIPA – https://integrativeassociation.com/). Individualno, partnersko in družinsko terapijo izvajam od leta 2010, v samostojni praksi ter v sodelovanju z zasebno psihiatrično ambulanto Temza (http://www.temza.si/).

Ob delu največ časa posvečam nadaljnemu izobraževanju na psihoterapevtskem področju; trenutno zaključujem doktorski študij Zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti (http://www.teof.uni-lj.si/izobrazevanje/iii-stopnja/doktorski-studijski-program-tretje-stopnje-teologija-podrocje-zakonska-in-druzinska-terapija), v svoji doktorski disertaciji raziskujem problematiko rizičnega vedenja mladostnikov in spolne promiskuitete. Psihoterapevtsko delo sem nadgradila tudi s študijem supervizije v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies in Inštituta za integrativno psihoterapijo ter pridobila naziv supervizorka v procesu.

Sem ena izmed online psihoterapevtov na portalu »Moj psihoterapevt« (https://www.mojpsihoterapevt.si/), kot psihoterapevtka in supervizorka sodelujem s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (http://www.sfu-ljubljana.si/).O tematikah s področja psihičnega zdravja in medosebnih odnosov pišem članke ter redno sodelujem z različnimi mediji, tudi v obliki psihoterapevtskega svetovanja.