Psihoterapevtski proces in srečanja

Vključitev v psihoterapevtski proces pomembno prispeva k pristnemu stiku s seboj, drugimi in z življenjem nasploh. Trajanje procesa psihoterapije (število psihoterapevtskih srečanj, od prvega srečanja do razrešitve težav in simptomatike, oziroma dosega želenega cilja) je odvisno od mnogih dejavnikov in ga zato v večini primerov ni možno natančno napovedati vnaprej.

Srečanja navadno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Možen je dogovor o tem, da srečanja potekajo vsak teden na določen dan v tednu in ob določeni uri, možno pa je tudi sprotno dogovarjanje o terminih srečanj.

Cena ene terapevtske ure je 60 € za posameznike ter 80 € za pare in družine. V primeru paketnega dogovora (10 ur) je cena nižja za 10%.
Srečanja potekajo v skladu s predhodnim dogovorom o zaupnosti ter varovanju osebnih podatkov. Pri svojem delu upoštevam etični kodeks Slovenskega združenja za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (http://www.drustvo-sinta.si/wp-content/uploads/2016/06/Kodeks-etike-in-profesionalne-prakse.pdf).