Psihoterapija online

Hiter tehnološki razvoj omogoča nove, za marsikoga prikladnejše, komunikacijske poti in s tem tudi nove oblike psihoterapije ter psihoterapevtskega svetovanja. Pri svojem delu se večkrat srečam s klienti, ki bi močno potrebovali psihoterapevtsko pomoč in bi tudi želeli redno obiskovati terapevta, vendar jim je to iz različnih razlogov zelo težko izvedljivo, ali pa celo nemogoče. Nekateri se preselijo v tujino in bi želeli terapevta, ki govori njihov materni jezik, ali pa v državi, oziroma kraju, kjer živijo, nimajo na voljo ustrezne oblike pomoči, vožnja v drug, morda precej oddaljen kraj, pa bi povzročila finančno ali časovno stisko. 

Drugi se težko odpravijo od doma zaradi bolezni in fizičnih omejitev. Tretji se morda borijo s hudo obliko depresije ali fobijo, ter začasno ne morejo zbrati volje, da bi potrkali na vrata strokovnjaka. Za vse naštete je online psihoterapija, zelo dobra rešitev, glede na raziskave pa je njena uspešnost povsem primerljiva s “tradicionalno” psihoterapijo.

Če se odločate za psihoterapijo preko interneta, potrebujete le program Skype, ki je brezplačen, ter računalniško opremo, ki omogoča komuniciranje preko omenjenega programa. Cena ure individualne terapevtske obravnave je 60 €, plačilo pa poteka preko nakazila na tekoči račun pred terapevtsko seanso. Za vse nadaljne informacije ter za dogovor o psihoterapiji preko interneta, me, prosim, kontaktirajte preko telefona ali elektronskega naslova.