O meni

Sem integrativna psihoterapevtka s certifikatom Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (I.I.P.A.) in doktorandka Zakonske in družinske terapije.
Odkar pomnim me spremlja ogromno zanimanje za ljudi, njihove misli, spreminjajoča se čustva, vzroke za njihova različna vedenja ter dinamiko njihovih medsebojnih odnosov.
Moje delo mi zato nenehno predstavlja tako velik izziv kot tudi veliko veselje in ljubezen.

Imam večletne izkušnje s področja individualne, partnerske ter družinske psihoterapije.
Pri svojem delu upoštevam etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Ob delu največ časa posvečam nadaljnemu izobraževanju na psihoterapevtskem področju; moje doktorsko raziskovalno delo se osredotoča na problematiko rizičnega vedenja mladostnikov. O tematikah s področja psihičnega zdravja in medosebnih odnosov pišem članke ter sodelujem z različnimi mediji, tudi v obliki psihoterapevtskega svetovanja.

Etični kodeks SKZP:
http://skzp.org/default.asp?page=ETICNI_KODEKS_web_page_SLO.html

Objave: