Psihoterapija prek interneta

Hiter tehnološki razvoj omogoča nove, za marsikoga prikladnejše komunikacijske poti in s tem tudi nove oblike psihoterapije ter psihoterapevtskega svetovanja. Pri svojem delu se večkrat srečam s klienti, ki bi močno potrebovali psihoterapevtsko pomoč in bi tudi želeli redno obiskovati terapevta, vendar jim je to iz različnih razlogov zelo težko izvedljivo ali pa celo nemogoče. Nekateri v kraju, kjer živijo, nimajo na voljo ustrezne oblike pomoči, vožnja v drug, morda precej oddaljen kraj, pa bi povzročila finančno ali časovno stisko. Drugi se težko odpravijo od doma zaradi bolezni in fizičnih omejitev. Tretji se morda borijo s hudo obliko depresije ter začasno ne morejo zbrati volje, da bi potrkali na vrata strokovnjaka. Za vse naštete je psihoterapija prek interneta, oziroma Skypa zelo dobra rešitev.

Če se boste odločili za psihoterapijo prek interneta, potrebujete le program Skype, ki je brezplačen, ter računalniško opremo, ki omogoča komuniciranje prek omenjenega programa.

Cena ure individualne terapevtske obravnave je 40€, plačilo pa poteka prek nakazila na tekoči račun pred terapevtsko seanso.

Za vse nadaljne informacije ter za dogovor o psihoterapiji prek interneta, me, prosim, kontaktirajte prek telefona ali elektronskega naslova.