Psihoterapevtski proces in srečanja

Vključitev v psihoterapevtski proces pomembno prispeva k pristnemu stiku s seboj, drugimi in z življenjem nasploh.

Trajanje procesa psihoterapije (število psihoterapevtskih srečanj od prvega srečanja do boljšega počutja oziroma dosega želenega cilja) je odvisno od mnogih dejavnikov in ga zato v večini primerov ni možno natančno napovedati vnaprej.

Srečanja navadno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Možen je dogovor o tem, da srečanja potekajo vsak teden na določen dan v tednu in ob določeni uri, možno pa je tudi, da se glede termina srečanja dogovarjamo sproti.

Cena ene terapevtske ure je 40€ za posameznike ter 50€ za pare in družine.
V primeru paketnega dogovora (10 ur) je cena nižja za 10%.